AMU kursus i Esbjerg

Du kan tage AMU kurser i Esbjerg ved Trafikskolen, hvor vi kan give dig kørekort til både Lastbilkørekort, vogntog, buskørekort, EU-efteruddannelse, taxakørekort, BAB / flextrafik og varebil. Indenfor hver kategori er det muligt at få flere jobmuligheder. Alt fra lastbilchauffør, til buschauffør hvor du kan køre alt fra dagsture i byen og ugeture til udlandet. Med en taxi kvalifikation og BAB kurser, kan du køre taxa eller flextur, hvor du hjælper flere personer med at komme frem i hverdagen.

Alle kategorier indenfor transport med lastbil, bus, taxa og varebil kan du tage ved Trafikskolen i Esbjerg.

Vi tilbyder blandt andet følgende AMU kurser til chauffører:

Vi har egne køretøjer til alle kategorier og egen manøvrebane, hvor du får lov at starte op, indtil du er tryg nok til at komme ud på vejen. Alle AMU kurser afholdes hos Trafikskolen i Esbjerg.

Hvad er AMU kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og kan tages af alle faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, eller privatpersoner som ønsker at tage et amu kursus i fritiden. Samtidig kan ledige tilmeldes via jobcentret og selvstændige har ret til at melde sig på AMU kursus, for at opkvalificerer sig selv eller sine ansatte.

AMU kurser har den fordel, at de er korte og man kan tage dem enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Vi har både AMU kurser om dagen, om aftenen og i weekenden, så både arbejdet eller skolen kan passes samtidig. Alle AMU kurser er kompetencegivende og har til formål, at dække ufaglærte og faglærtes behov for kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Nogle AMU kurser kan give merit til erhvervsuddannelser, så du dermed kan få sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.

Hvilke AMU kurser kan jeg tage?

Ved Trafikskolen i Esbjerg har du mulighed for at tage kurser i godstransport og vogntog, så du kan få kørekort til lastbil og dermed blive lastbilchauffør. Du kan tage personbefordring med bus, så du kan få kørekort til bus og dermed blive buschauffør. Du kan tage Taxa kvalifikation, så du kan få et taxakørekort og dermed blive taxachauffør.

Du kan også tage EU efteruddannelse til både gods og bus, som er lovkrav, at det skal fornyes efter 5 år. Vi kører sideløbende også BAB 1+2+3-kurser og varebil chauffør kursus, hvor du kan køre for flextrafik og som varebilschauffør.

Hvis du er berettiget til et amu kursus, så kan du få det med nedsat betaling til en god pris. Amu kurser er nemlig til en overkommelig pris, da de delvist er finansieret af staten. Du kan ovenikøbet få VEU-godtgørelse af staten, som har en sats på 4.465 (2022) kroner pr. uge, svarende til 120,68 (2022) kroner pr. time.

Flere indgangsvinkler til et AMU-kursus:

Dagpengemodtager:

Søger du 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få vejledning i dit jobcenter eller hos din a-kasse, eller ved os. Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet indenfor de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Er du ikke indenfor disse rammer, kan du alligvel godkendes af jobcentret, som vurderer hver sag individuelt.

Som udgangspunkt finder du selv kurset og får din a-kasse til at godkende forløbet, samt din ansøgning til jobrettet uddannelse. Her betaler jobcenteret dit forløb, op til 6-ugers varighed.

Kontanthjælpsmodtager:

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. Det er nemlig dem, som skal bevilge dig uddannelse via en jobplan, hvis det er relevant. Et AMU kursus er faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du vil have efterfølgende.

Book AMU kursus her

Har et AMU kursus interesse, kan du altid booke dig ind på det pågældende AMU kursus på vores hjemmeside under kursusoversigt, eller på efteruddannelse via dette link: www.voksenuddannelse.dk

Du er som altid velkommen til at kontakte vores administration på info@trafikskolen.dk eller på 75 13 63 84​.

Taxikursus, ​Buskursus og lastbilkursus og alle andre afholdes her:

Ravnevej 7, 6705 Esbjerg Ø