fbpx Udbud | Trafikskolen ApS

Udbud

Oversigt over tilknyttede kernemål og tilkoblede mål fra FKB´er omhandlende erhvervsmæssig transport af gods eller personer dvs. kørsel af bus, varebil, godstransport og taxi mv.

AK 2280: Vejgodstransport AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
40457 Kørsel med modulvogntog
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
43959 International godstransport
43960 Transport af temperaturfølsomt gods
44722 Køre- og hviletidsregler
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
45079 Transportpapirer inden for vejtransport
45080 Energirigtig kørsel
45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E
45310 Lastsikring og stuvning af gods
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
47467 Udvidelse af GK for buschauffører
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
47695 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
47700 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
47702 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
47705 ADR Specialiseringskursus – Tank
47706 ADR Repetition – Grundkursus
47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
47708 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7
47709 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank
47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
47854 Godstransport med lastbil
47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – lastbil
47856 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – lastbil
47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
47861 Vejgodstransport for buschauffører
48183 Modulvogntog sammenkobling og regler
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
48466 Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
48488 Skadestop for erhvervschauffører
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
48624 Ajourføring for kølevognschauffører
48630 Ajourføring for entreprenørchauffører
48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
48851 Efteruddannelse for varebilschauffører
48963 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog:
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
31863-D Kørsel med sættevogn
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
42845 Grundlæggende flakkøretøjer
45115 Energirigtig kørsel, kategori B
45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
45261 Kundeservice
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45363 Kunde/leverandørforhold for operatører
45870 Sundhed for erhvervschauffører
46493 Konflikthåndtering
47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
48012 Instruktører og elever i praktikcentret
48013 Mål og læring i praktikcentret

AK 2288: Personbefordring med bybus og rutebil AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
40531 Personbefordring med bus
40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis – bus
40857 Sundhed for personbefordringschauffører
40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
40902 Udvidelse af GK for godschauffører
42411 Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
42848 Personbefordring for lastbilchauffører
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E
45870 Sundhed for erhvervschauffører
46494 Rutebilkørsel udbud
47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
48400 Personbefordring med lille bus
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. Del
448619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
48900 Trafikselskabet, kundeservice og billettering
48900-A Trafikselskabets organisering og kundebetjening
48900-B Billettering og kvalitetskrav
48903-B Ren- og vedligeholdelse af busser
48903 Rutebuschauffør
48903-A Rutebuschaufførens arbejdsopgaver
49005 Kørsel med specielle busser
8617 Ajourføring for rutebuschauffører
AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog:
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
44722 Køre- og hviletidsregler
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
45079 Transportpapirer inden for vejtransport
45080 Energirigtig kørsel
45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
45261 Kundeservice
45266 Befordring af bevægelseshæmmede
45288 Billettering og kundeservice
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45644 Kommunikation og kulturforståelse
46493 Konflikthåndtering
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik
48012 Instruktører og elever i praktikcentret
48013 Mål og læring i praktikcentret
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer
48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
48488 Skadestop for erhvervschauffører

2859: Personbefordring med mindre køretøjer AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
45115 Energirigtig kørsel, kategori B
45266 Befordring af bevægelseshæmmede
47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer
48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
40857 Sundhed for personbefordringschauffører
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
45261 Kundeservice
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45644 Kommunikation og kulturforståelse
45870 Sundhed for erhvervschauffører
46493 Konflikthåndtering
46494 Rutebilkørsel udbud
47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
48012 Instruktører og elever i praktikcentret
48013 Mål og læring i praktikcentret
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Har du spørgsmål? - Kontakt os

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.

Vi er på Facebook

Trafikskolen ApS

  • Ravnevej 7, 6705 Esbjerg Ø
  • CVR: 33883285

Følg os