Kernemål og tilkoblede mål

Oversigt over tilknyttede kernemål og tilkoblede mål fra FKB´er omhandlende erhvervsmæssig transport af gods eller personer dvs. kørsel af bus, varebil, godstransport og taxi mv.

 • AK 2280: Vejgodstransport AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
 • 40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
 • 40457 Kørsel med modulvogntog
 • 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
 • 43959 International godstransport
 • 43960 Transport af temperaturfølsomt gods
 • 44722 Køre- og hviletidsregler
 • 45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
 • 45079 Transportpapirer inden for vejtransport
 • 45080 Energirigtig kørsel
 • 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
 • 45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
 • 45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
 • 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald
 • 45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E
 • 45310 Lastsikring og stuvning af gods
 • 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
 • 46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
 • 47467 Udvidelse af GK for buschauffører
 • 47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
 • 47695 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
 • 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
 • 47700 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
 • 47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
 • 47702 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
 • 47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
 • 47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
 • 47705 ADR Specialiseringskursus – Tank
 • 47706 ADR Repetition – Grundkursus
 • 47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
 • 47708 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7
 • 47709 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
 • 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank
 • 47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
 • 47854 Godstransport med lastbil
 • 47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – lastbil
 • 47856 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – lastbil
 • 47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
 • 47861 Vejgodstransport for buschauffører
 • 48183 Modulvogntog sammenkobling og regler
 • 48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
 • 48466 Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
 • 48488 Skadestop for erhvervschauffører
 • 48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
 • 48624 Ajourføring for kølevognschauffører
 • 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører
 • 48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
 • 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
 • 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
 • 48851 Efteruddannelse for varebilschauffører
 • 48963 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
 • AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog:
 • 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
 • 31863-D Kørsel med sættevogn
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 42845 Grundlæggende flakkøretøjer
 • 45115 Energirigtig kørsel, kategori B
 • 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
 • 45261 Kundeservice
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 45363 Kunde/leverandørforhold for operatører
 • 45870 Sundhed for erhvervschauffører
 • 46493 Konflikthåndtering
 • 47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
 • 48012 Instruktører og elever i praktikcentret
 • 48013 Mål og læring i praktikcentret
 • AK 2288: Personbefordring med bybus og rutebil AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
 • 40531 Personbefordring med bus
 • 40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis – bus
 • 40857 Sundhed for personbefordringschauffører
 • 40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
 • 40902 Udvidelse af GK for godschauffører
 • 42411 Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
 • 42848 Personbefordring for lastbilchauffører
 • 43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
 • 45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E
 • 45870 Sundhed for erhvervschauffører
 • 46494 Rutebilkørsel udbud
 • 47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
 • 48400 Personbefordring med lille bus
 • 48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. Del
 • 448619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
 • 48900 Trafikselskabet, kundeservice og billettering
 • 48900-A Trafikselskabets organisering og kundebetjening
 • 48900-B Billettering og kvalitetskrav
 • 48903-B Ren- og vedligeholdelse af busser
 • 48903 Rutebuschauffør
 • 48903-A Rutebuschaufførens arbejdsopgaver
 • 49005 Kørsel med specielle busser
 • 8617 Ajourføring for rutebuschauffører
 • AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog:
 • 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
 • 40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
 • 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
 • 44722 Køre- og hviletidsregler
 • 45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
 • 45079 Transportpapirer inden for vejtransport
 • 45080 Energirigtig kørsel
 • 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
 • 45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
 • 45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
 • 45261 Kundeservice
 • 45266 Befordring af bevægelseshæmmede
 • 45288 Billettering og kundeservice
 • 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
 • 45368 Værdibaserede arbejdspladser
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 45565 Brug af pc på arbejdspladsen
 • 45644 Kommunikation og kulturforståelse
 • 46493 Konflikthåndtering
 • 47874 Introduktion til offentlig servicetrafik
 • 48012 Instruktører og elever i praktikcentret
 • 48013 Mål og læring i praktikcentret
 • 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
 • 48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer
 • 48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
 • 48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
 • 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
 • 48488 Skadestop for erhvervschauffører
 • 2859: Personbefordring med mindre køretøjer AMU-mål, der har FKB’en som moder-FKB:
 • 45115 Energirigtig kørsel, kategori B
 • 45266 Befordring af bevægelseshæmmede
 • 47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator
 • 47874 Introduktion til offentlig servicetrafik
 • 48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
 • 48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer
 • 48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
 • 48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj AMU-mål fra andre FKB’er ekskl. Obligatorisk Fælleskatalog 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
 • 40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
 • 40857 Sundhed for personbefordringschauffører
 • 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
 • 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
 • 43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
 • 45075 Brug af diagramark og kontrolapparat
 • 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
 • 45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
 • 45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik
 • 45261 Kundeservice
 • 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
 • 45644 Kommunikation og kulturforståelse
 • 45870 Sundhed for erhvervschauffører
 • 46493 Konflikthåndtering
 • 46494 Rutebilkørsel udbud
 • 47961 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
 • 48012 Instruktører og elever i praktikcentret
 • 48013 Mål og læring i praktikcentret
 • 48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1
 • 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
 • 49975 Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine
 • 49974 Befordring af fysisk handicappede med liftbil