EU efteruddannelse i Esbjerg

Fra 10. september 2009 starter den obligatoriske EU efteruddannelse for godschauffører.

Formålet med EU efteruddannelse er at sikre en professionel chauffør der:

  • Kan føre sit køretøj hensynsfuldt og økonomisk
  • Kan køre sikkert i trafikken
  • Kan optræde hensigtsmæssigt ved uheld og ulykker
  • Kender reglerne der henhører til chaufførfaget

Kravet om efteruddannelse omfatter alle nuværende og kommende chauffører. I tilfælde hvor efteruddannelsen ikke er gennemført rettidigt, vil chaufføren få kørselsforbud, hvis han stoppes af politiet, samt bøde for at udføre erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelses-bevis.

 

EU efteruddannelse for godschauffører - Fagnummer 48660

Varighed: Kurset varer i 5 dage.

PRIS FOR KURSET ER KR. 640,-

Der er mulighed for både at tage EU bevis som dagshold, aftenhold og weekendhold.

Tilmeld dig her

 

Kursusbeskrivelse

Den obligatoriske del af uddannelsen indeholder:

  • Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid
  • Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for godsbranchen
  • Hjerte - Lunge - Redning
  • Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
  • Lastsikring

Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk og den enkelte chauffør eller arbejdsgiver skal derfor selv sørge for at melde sig til. Kravet til varighed af den lovpligtige efteruddannelse er 5 uddannelsesdage og der er mulighed for at undervisningen kan etableres om aftenen og i weekender, dog skal alle 5 kursusdage gennemføres inden for 12 måneder, for at der kan udstedes bevis. Da der ikke kan gives dispensation for kravet om gennemførelsen af uddannelsesforløbet har Færdselsstyrelsen, for at sikre en spredning af efteruddannelsen, udarbejdet følgende tidsplan:

Adgangsbetingelser

Kurset er til efteruddannelse for allerede etablerede chauffører, som i forvejen har haft EU bevis. Du kan ikke tage dette kursus, hvis du ikke har et lastbilkørekort.

Beviser

Efter kurset vil du modtage følgende bevis: 

  • EU bevis, som er gældende i 5 år.

MULIGHED FOR LØNTABSGODTGØRELSE

Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse på op til 892,- kroner pr. dag. Udover det, er der mulighed for både befordringsgodtgørelse og evt. tilskud fra kompetencefonde.

* priser gælder alle der ikke modtager kontanthjælp, dagpenge, eller som ikke er under AMU betingelserne. Er du i denne målgruppe, så kontakt os for yderligere oplysninger.

 

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes ved fornyelse af dit EU kvalifikationsbevis:

1 x 130 kr. til Færdselsstyrelsen

 

Målgruppe

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.​

Kurset gennemføres mandag til fredag kl. 8:00 - 15:24

Hvor lang tid tager det at tage EU-bevis?

Fornyelse af EU-bevis tager kun 5 dage til gods og lastbil.

Hvad koster EU-bevis til lastbil/bus?

Fornyelse af EU- bevis til lastbil og bus koster 640 kr.

Hvor længe gælder et EU-bevis?

EU-beviset gælder i fem år.

Kan man køre lastbil/bus uden EU-bevis?

Nej, ifølge loven må du ikke køre uden et gyldigt EU-bevis. Hvis du som chauffør bliver stoppet af politiet, så får både chauffør og vognmanden en stor bøde.