Bliv godschauffør

Vil du tilmelde dig til lastbilkørekort som AMU kursus? 

Kurset findes både som dags- og aftenkursus og koster 3780,- kroner. 

Tilmeld dagkursus!      Tilmeld aftenkursus!

--- 

På denne side finder du en beskrivelse af de kursustyper, vi tilbyder i relation til lastbilkørsel.

For alle gælder det, at kurset gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning, gruppearbejde og virksomheds besøg.

Godstransport med lastbil - fagnummer 47854

Varighed: Kurset er på 222 lektioner. (6 uger)

Pris for kurset er kr. 3.780,-

Beviser: Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt: 1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser. 2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver.

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Du vil gennem teori og praktiske øvelser få kendskab til lastbilchaufførens arbejdsfunktioner. Der bliver i undervisningen lagt vægt på færdselssikkerhed, miljørigtig kørsel samt service og logistik. Uddannelsen tager sigte på at du erhverver kørekort til lastbil (Kat. C). Efter kurset kan du arbejde som lastbilchauffør og betjene og føre køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Endvidere kan du udføre elementær fejlfinding på lastbilen, samt i mindre omfang foretage udbedring af driftsfejl.

Der undervises ligeledes i ruteplanlægning. Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

Adgangsbetingelser

Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse som lastbilchauffør indenfor godstransport med lastbil. Du skal være fyldt 21 år

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.