Styrk virksomheden og medarbejderen med kurser

AMU kursus for virksomheder. Ved Trafikskolen arbejder vi for, at alle parter er tilfredse. Derfor hjælper vi både ledige videre i arbejde, men vi hjælper også virksomheden med efteruddannelse og opkvalificering. Derfor kan du læse her, hvorfor det kan gavne virksomheden at sende personale på amu kursus.

Ved Trafikskolen ønsker vi også at gøre det nemt for dig som arbejdsgiver, da det ofte kan være stressende og ressourcekrævende at skulle huske på efteruddannelse til både dine medarbejdere og dig selv. Vi har derfor lavet et system som du kvit og frit kan tilmeldes, så husker vi dig på hvornår dine medarbejdere og du selv skal på efteruddannelse. Ring i dag på 75 13 63 84 eller send en mail på info@trafikskolen.dk hvis du skal oprettes.

For virksomheden

Når du eller en kollega skal på amu kursus foregår det meste automatisk. Du skal via vores side klikke på det kursus som du vil på og derefter videresendes du direkte til voksenuddannelse. På voksenuddannelse skal du logge ind med virksomhedens nem-id og udfylde alle felter der kommer. Her søger du samtidig med tilmelding om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse. 

VEU-godtgørelse

Som selvstændig eller medarbejder har du højest sandsynlig ret til VEU-godtgørelse, hvis du er på kursus i arbejdstiden. VEU-godtgørelsen er i 2023 på 123,11 kroner i timen (4.555 kr. pr uge) og den kan gå til enten arbejdsgiver eller medarbejder. Hvis medarbejderen under kurset modtager løn, så kan arbejdsgiveren modtage VEU-godtgørelsen som en kompensation. Hvis medarbejderen ikke modtager løn under kurset, så får medarbejderen VEU-godtgørelsen. 

  • Du skal have været i beskæftigelse ved samme arbejdsgiver i over 14 dage 
  • Hvis du modtager offentlige forsørgelsesydelser som kontanthjælp kan du ikke få VEU.
  • Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse. Hvis du har en højere videregående uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt den de sidste 5 år.
  • Du kan få sammenlagt 10 ugers (370 timer) kursus indenfor samme kalenderår.

Læs mere om VEU-godtggørelse Her 

Kompetencefond & legat til kursus

Når du enten igennem et arbejde skal på kursus, har du mulighed for at få ekstra tilskud fra kompetencefonde og legater til at starte på kursus. Det kan du enten søge som privatperson, eller som virksomhed. Her kommer lidt om hvad det omhandler: 

Legat

Et legat er støtte til refusion af løn ved deltagelse i kurser. Beløbet vil normalt være op til 15.000 kroner, som kan dække deltagergebyr på kursus, transport og ekstra tilskud til VEU-godtgørelse. Enhver overenskomst har deres egen og har du en bestemt vil vi gerne hjælpe med at finde den. 3F benytter denne: 3F Legat 

Kompetencefond

Du har mulighed for at tage på AMU kurser og få ekstra tilskud til løn og deltagergebyr. Som virksomhed kan det være en dyr fornøjelse at sende en ansat på kursus i op til 10 uger og derfor vil der være mulighed for at hive noget ekstra tilskud hjem, udenover VEU-godtgørelse og legater. Kompetencefonde er lavet med det formål at give støtte til virksomheder der sender medarbejdere på kursus. Enhver akasse har deres egen overenskomst. 3F benytter denne: 3F kompetencefond

Befordringsgodtgørelse

Det betyder ikke noget om du kører i bil, tager offentlig transport eller andet, du skal have mere end 24 kilometers kørsel pr. dag. Det betyder, at hvis du har 20 km hver vej til Ravnevej 7, 6705 esbjerg Ø, så får du befordringsgodtgørelse for 16 km hver dag. I 2023 er satsen på 1,10 kr. pr. kilometer. 

Hvis du bor mere end 60 km. væk fra Trafikskolen har du mulighed for at få overnatning, uden at du eller virksomheden skal betale. Kontakt os for mere information omkring dette. 

Læs mere om befordringsgodtgørelse her