Styrk virksomheden og medarbejderen med kurser

Ved Trafikskolen hjælper vi private & virksomheder med efteruddannelse og opkvalificering. Derfor kan du læse her, hvorfor det kan gavne virksomheden at sende personale på amu kursus.

Ved Trafikskolen ønsker vi at gøre det nemt for dig som arbejdsgiver, da det ofte kan være stressende og ressourcekrævende at skulle huske på efteruddannelse til både dine medarbejdere og dig selv. Vi har derfor lavet et system som du kvit og frit kan tilmeldes, så husker vi dig på hvornår dine medarbejdere og du selv skal på efteruddannelse. Ring i dag på 75 13 63 84 eller send en mail på info@trafikskolen.dk hvis du skal oprettes.

AMU kursus for virksomhedens medarbejdere

Som virksomhed har du altid mulighed for at sende dine medarbejdere på kursus. Det kan være nødvendigt i en lavsæson eller hvis virksomheden har brug for nye kompetencer. Der kan også være tilfælde, hvor medarbejderen selv ønsker at styrke sine kompetencer for fremtiden.

For dig som arbejdsgiver er der flere gode muligheder for at sende medarbejderen på kurser. Du kan bl.a. få VEU-godtgørelse til at dække en del af medarbejderens løn. Derudover kan du via kompetencefonde og legater få dækket hele kurset. Læs mere nedenfor om hvordan dette kan hænge sammen økonomisk.

Her er en guide til at tilmelde sig et AMU kursus: www.trafikskolen.dk/amu-guide

VEU-godtgørelse

Som selvstændig eller medarbejder kan du få VEU-godtgørelse, hvis du tager kursus i arbejdstiden. VEU-godtgørelsen i 2024 er 127,03 kr. i timen (4.700 kr. pr. uge) og kan tildeles enten arbejdsgiveren eller medarbejderen. Hvis medarbejderen får løn under kurset, kan arbejdsgiveren få VEU-godtgørelsen som kompensation. Får medarbejderen ikke løn under kurset, tilfalder VEU-godtgørelsen medarbejderen selv.

  • Du skal have været i beskæftigelse ved samme arbejdsgiver i over 14 dage 
  • Hvis du modtager offentlige forsørgelsesydelser som kontanthjælp kan du ikke få VEU.
  • Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse. Hvis du har en højere videregående uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse, hvis du ikke har brugt den de sidste 5 år.

Se hvordan du søger VEU-godtgørelse her: https://trafikskolen.dk/soeg-veu 

Læs mere om VEU-godtggørelse Her 

Kompetencefond & legat til kursus

Når du enten igennem et arbejde skal på kursus, har du mulighed for at få ekstra tilskud fra kompetencefonde og legater til at starte på kursus. Det kan du enten søge som privatperson, eller som virksomhed. Her kommer lidt om hvad det omhandler: 

Legat

Et legat er støtte til refusion af løn ved deltagelse i kurser. Beløbet vil normalt være op til 15.000 kroner, som kan dække deltagergebyr på kursus, transport og ekstra tilskud til VEU-godtgørelse. Enhver overenskomst har deres egen og har du en bestemt vil vi gerne hjælpe med at finde den. 3F benytter denne: 3F Legat 

Kompetencefond

Du har mulighed for at tage på AMU kurser og få ekstra tilskud til løn og deltagergebyr. Som virksomhed kan det være en dyr fornøjelse at sende en medarbejder på kursus og derfor vil der være mulighed for at hive noget ekstra tilskud hjem, udenover VEU-godtgørelse og legater. Kompetencefonde er lavet med det formål at give støtte til virksomheder der sender medarbejdere på kursus. Læs meget mere i vores guide med IKUF her: www.trafikskolen.dk/ikuf-guide

Befordringsgodtgørelse

Det betyder ikke noget om du kører i bil, tager offentlig transport eller andet, du skal have mere end 24 kilometers kørsel pr. dag. Det betyder, at hvis du har 20 km hver vej til Ravnevej 7, 6705 esbjerg Ø, så får du befordringsgodtgørelse for 16 km hver dag. I 2023 er satsen på 1,10 kr. pr. kilometer. 

Hvis du bor mere end 60 km. væk fra Trafikskolen har du mulighed for at få overnatning, uden at du eller virksomheden skal betale. Kontakt os for mere information omkring dette. 

Læs mere om befordringsgodtgørelse her 

AMU kursus for private på arbejdsmarkedet

Hvis du er i arbejde, men overvejer at tage et AMU kursus, så er der forskellige muligheder for dig: 

  • Det kan være at du er kommet i en opsigelsesperiode, hvor du er fritstillet og derfor ønsker at udnytte muligheden for at tage kurser.
  • Det kan være for dig der ønsker at bruge dine 2 ugers kursus, som du optjener hvert år igennem din arbejdsplads.
  • Det kan være for dig der bare ønsker at tage et kursus til din egen fremtid eller for virksomheden.

Uanset hvad har du altid mulighed for at tilmelde dig et AMU kursus. Du kan selv vælge om du har tid i arbejdstiden til at tage den, eller om det skal være i eftermiddags/aftentimerne. Du skal overveje 2 ting inden du tilmelder dig: 

  • Du kan altid selv tilmelde dig via vores hjemmeside - også uden at virksomheden får noget at vide. 
  • Hvis du ønsker at få fordelene ved blandt andet VEU-godtgørelse, så skal du have en godkendelse af virksomheden, da det er deres CVR-nr der skal bruges til tilmeldingen. Efterfølgende skal de også ind og godkende, for at du kan modtage det. 

Ved Trafikskolen hjælper vi dig meget gerne ved spørgsmål og andet. Send os en mail eller giv os et kald, så sidder vi klar til at hjælpe dig.