AMU kurser i Esbjerg

Du kan tage AMU kurser i Esbjerg ved Trafikskolen. AMU kurserne er indenfor kategorien transport, som dækker: lastbil, bus, taxa, varebil og farligt gods. Indenfor hver kategori er kurserne der udbydes listet op med underkategorier som du kan vælge imellem. AMU kurserne dækker derfor alt fra lastbilchauffør, til buschauffør hvor du kan køre alt fra dagsture i byen og ugeture til udlandet og frem til en taxi kvalifikation og BAB kurser, hvor kan du køre taxa eller flextrafik og hjælpe flere personer med at komme frem i hverdagen.

Alle kategorier som skal bruges indenfor transport med lastbil, bus, taxavarebil og EU-efteruddannelse kan du tage ved Trafikskolen i Esbjerg.

Vi tilbyder blandt andet følgende AMU kurser:

Lastbilkørekort

Buskørekort

Taxikørekort

Efteruddannelse til gods / EU Bevis

Efteruddannelse til bus / EU bevis

BAB kursus / Flextrafik

Vogntog til lastbil

Farligt gods grund. + kl 1 + tank

BAB 4 / efteruddannelse

Trafikskolen har egne køretøjer til alle kategorier og egen manøvrebane, hvor du får lov at starte op, indtil du er tryg nok til at komme ud på vejen. Alle AMU kurser afholdes ved Trafikskolen i Esbjerg.

Hvad er AMU kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og kan tages af alle faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, eller privatpersoner som ønsker at tage et amu kursus i fritiden. Samtidig kan ledige tilmeldes via jobcentret og a-kassen og virksomheder/selvstændige har ret til at melde sig på AMU kursus, for at opkvalificerer sig selv eller sine ansatte.

AMU kurser har den fordel, at de er korte og man kan tage dem enkeltvis eller sættes sammen efter behov. Vi har både AMU kurser om dagen, om aftenen og i weekenden, så både arbejdet eller skolen kan passes samtidig. Alle AMU kurser er kompetencegivende og har til formål, at dække ufaglærte og faglærtes behov for kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Nogle AMU kurser kan give merit til erhvervsuddannelser, så du dermed kan få sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.

Hvilke AMU kurser kan jeg tage?

Ved Trafikskolen i Esbjerg har du mulighed for at tage kurser i kategorien godstransport, så du enten kan få kørekort til lastbil og efterfølgende vogntog og dermed blive lastbilchauffør, eller tage varebilschaufførkursus, så du kan blive varebilschauffør. Du kan tage amu kurser indenfor kategorien personbefordring og tage personbefordring med bus, så du kan få kørekort til bus og dermed blive buschauffør. Du kan også tage Taxa kvalifikation, så du kan få et taxakørekort og dermed blive taxachauffør.

Du kan gå på det lovmæssige efteruddannelse og tage EU efteruddannelse til både lastbil og bus, som skal fornyes hver femte år. Ved Trafikskolen er der også efteruddannelse indenfor også BAB 4 og varebil chauffør, som skal fornyes løbende. Fornyelsen på efteruddannelse er for, at man kender de nyeste love og regler indenfor den givne kategori man køre, så man kan befærdes sikkert på vejene.

Hvis du er berettiget til et amu kursus, så kan du få det med nedsat betaling til en god pris. Amu kurser er nemlig til en overkommelig pris, da de delvist er finansieret af staten. Du kan ovenikøbet få VEU-godtgørelse af staten, som har en sats på 4.465 (2022) kroner pr. uge, svarende til 120,68 (2022) kroner pr. time.

Flere indgangsvinkler til et AMU-kursus:

Virksomhed/medarbejder:

Som virksomhed har du mulighed for at opkvalificerer dine medarbejdere ved at sende dem på amu kursus. Her kan enten medarbejderen eller virksomheden få VEU-godtgørelse på 4.465,- kroner i ugen. Udover dette, så opkvalificerer du også kompetencerne i virksomheden, til at kunne håndterer de kommende opgaver. Hvis man både skal have VEU-godtgørelse og befordringgodtgørelse er det virksomheden der skal tilmelde medarbejderen. 

Dagpengemodtager:

Som udgangspunkt finder du selv kurset. Når du har besluttet dig for hvad AMU kursus du skal have, så skal du forbi Trafikskolen og få lavet en AR237 (ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere). Ansøgningen får du med og skal afleveres eller sendes til din a-kasse, hvor de så godkender den. Forløbet betales af jobcentret, op til 6-ugers kursus.

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet indenfor de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Er du ikke indenfor disse rammer, kan du alligvel godkendes af jobcentret, som vurderer hver sag individuelt.

Kontanthjælpsmodtager:

Hvis du er kontanthjælpsmodtager eller på en ydelse ved kommunen, så skal du kontakte dit jobcenter. Det er nemlig dem, som skal bevilge dig kursus via en jobplan, hvis det er relevant. Et AMU kursus er faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du vil have efterfølgende. Det er godkendte AMU-mål som er ved Trafikskolen og derfor kan jobcentret indhente både refussion og puljer til betalingen. Når jobcentret går ind og vælger at hjælpe med at bevilge et amu kursus, så er hele forløbet gratis for dig som borger. 

Du kan enten komme forbi Trafikskolen og høre om de mange forskellige muligheder der er indenfor amu kurser, du kan hente vores foldere ved vores kontor omkring de forskellige kurser, eller du kan kontakte dit lokale jobcenter eller rådgiver, som også gerne vejleder dig. Jobcentrene omkring Esbjerg har Trafikskolens materiale liggende. 

Book AMU kursus her

Har et AMU kursus interesse, kan du altid booke dig ind på det pågældende AMU kursus på vores hjemmeside under kursusoversigten, under tilmelding.

Du er som altid velkommen til at kontakte vores administration på info@trafikskolen.dk eller på 75 13 63 84​.

Taxikursus, ​Buskursus og lastbilkursus og alle andre afholdes her:

Ravnevej 7, 6705 Esbjerg Ø