AMU kurser i Esbjerg

Du kan tage AMU kurser i Esbjerg ved Trafikskolen. AMU kurserne er indenfor kategorien transport, som dækker: lastbil, bus, taxa, flextrafik, varebil og farligt gods. Indenfor hver kategori er kurserne der udbydes listet op med underkategorier som du kan vælge imellem. AMU kurserne dækker derfor alt fra lastbilchauffør, til buschauffør hvor du kan køre alt fra dagsture i byen og ugeture til udlandet og frem til en taxichauffør og flextrafikchauffør, hvor kan du køre taxa og/eller flextrafik og hjælpe flere personer med at komme frem i hverdagen.

Alle kategorier som skal bruges indenfor transport med lastbil, bus, taxavarebil og EU-efteruddannelse kan du tage ved Trafikskolen i Esbjerg.

Vi tilbyder blandt andet følgende AMU kurser:

Lastbilkørekort

Buskørekort

Taxikørekort

Efteruddannelse til gods / EU Bevis

Efteruddannelse til bus / EU bevis

BAB kursus / Flextrafik

Vogntog til lastbil

Farligt gods grund. + kl 1 + tank

BAB 4 / efteruddannelse

Trafikskolen har egne køretøjer til alle kategorier og egen manøvrebane, hvor du får lov at starte op, indtil du er tryg nok til at komme ud på vejen. Alle AMU kurser afholdes ved Trafikskolen i Esbjerg.

Hvad er AMU kurser

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse og kan tages af alle. Både faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, eller privatpersoner som ønsker at tage et amu kursus i fritiden.

  • Ledige kan tilmelde sig via jobcentret og a-kassen.
  • Virksomheder og selvstændige kan melde sig selv, eller deres medarbejdere, til AMU kursus.
  • Hvis man er privatperson kan man melde sig selv til via vores tilmeldingsformular eller kontakte kontoret på Trafikskolen og tage et AMU kursus i fritiden og ferie/fridage.

AMU kurser har den fordel, at de er korte og man kan tage dem enkeltvis eller sættes sammen efter behov. Ved Trafikskolen har vi AMU kurser om dagen, om aftenen og i weekenden, så både arbejdet eller skolen kan passes samtidig. Alle AMU kurser er kompetencegivende og har til formål, at dække ufaglærte og faglærtes behov for kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Nogle AMU kurser kan give merit til erhvervsuddannelser, så du dermed kan få sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.

Hvilke AMU kurser kan jeg tage?

Ved Trafikskolen i Esbjerg har du mulighed for at tage kurser i kategorien indenfor Transport. 

Du kan tage disse AMU kurser: 

Kørekort til lastbil 

Vogntog til lastbil

Varebilschaufførkursus

Kørekort til bus

Kørekort til taxa

Flextrafik kursus

EU efteruddannelse til lastbilchauffører

EU efteruddannelse til buschauffører

BAB 4

Flere indgangsvinkler til et AMU-kursus:

Virksomhed/medarbejder:

Som virksomhed har du mulighed for at opkvalificerer dine medarbejdere ved at sende dem på amu kursus. Medarbejderen kan også selv tilmelde sig i enten fritiden, eller på virksomhedens vegne. Her kan enten medarbejderen eller virksomheden få VEU-godtgørelse på 4.465,- kroner i ugen. Der er også mulighed for at søge kompetencefonde og legater til at betale alle udgifter til et AMU kursus. Hvis man skal have VEU-godtgørelse og/eller befordringsgodtgørelse er det virksomhedens CVR nr. der skal bruges under tilmeldingen. Læs meget mere om det ved at trykke her. 

Dagpengemodtager:

Når du har besluttet dig for hvad AMU kursus du vil på, så skal du forbi kontoret på Trafikskolen og få lavet en AR237 (ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere). Ved Trafikskolen kan du bede om vejledning, hvor vi gerne guider dig indenfor forskellige AMU kurser, jobmuligheder og meget mere. Når AR237-ansøgningen er lavet skal den afleveres eller sendes til din a-kasse, hvor de så godkender den. Forløbet betales af jobcentret. 

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet indenfor de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Er du ikke indenfor disse rammer, kan du alligvel godkendes af jobcentret, som vurderer hver sag individuelt.

Kontakt Trafikskolen for at blive guidet igennem hele processen. 

Ledig i jobcentret:

Hvis du får en ydelse af kommunen, så skal du kontakte dit jobcenter. Det er nemlig dem, som skal bevilge dig et kursus. Et AMU kursus er faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du vil have efterfølgende. Det er godkendte AMU-mål som er ved Trafikskolen og derfor kan jobcentret indhente både refussion og puljer til betalingen. Når jobcentret går ind og vælger at hjælpe med at bevilge et AMU kursus, så er hele forløbet gratis for dig som borger. 

Du kan enten komme forbi Trafikskolen og høre om de mange forskellige muligheder der er indenfor AMU kurser, du kan hente vores foldere ved vores kontor omkring de forskellige kurser, eller du kan kontakte dit lokale jobcenter eller rådgiver, som også gerne vejleder dig. Jobcentrene omkring Esbjerg har Trafikskolens materiale liggende. 

Book AMU kursus her

Har et AMU kursus interesse, kan du altid booke dig ind på det pågældende AMU kursus på vores hjemmeside under kursusoversigten, under tilmelding.

Du er som altid velkommen til at kontakte vores administration på info@trafikskolen.dk eller på 75 13 63 84​.

Taxikursus, ​Buskursus og lastbilkursus og alle andre afholdes her:

Ravnevej 7, 6705 Esbjerg Ø