ADR - farligt gods kurser, hvor du vælger hvad du har brug for.

Grundkursus - er for alle medarbejdere beskæftiget med opgaven. Dette gælder både: medhjælpere, administrativt personale, lager- læsse- & lossemedarbejdere, truckfører, mekanikere og førere af køretøjer, der transporterer farligt gods i mængder der overstiger frimængden og ved alt transport i tanke, skal som minimum have deltaget i et grundkursus. Hvis du kun skal tilmeldes grundkurset, så kan du læse mere det ved at trykke her.

Klasse 1 - er for førere af køretøjer der transporterer sprængfarlige stoffer eller genstande i klasse 1 (eksplosiver), skal deltage i specialiseringskursus - klasse 1.

Klasse 7 - er for førere af køretøjer der transporterer visse typer af radioaktive stoffer.

Tank - giver dig tilladelse til at fragte farligt gods i tanke eller tankcontainere.

ADR-Sikkerhedsuddannelse kap. 1.3 - er noget for chauffører der transporterer det farlige gods i mængder hvor ADR-bevis kan fraviges. Det kan være ved farligt gods under frimængder, emballeret i begrænsede eller undtagne mængder. Det er også for medarbejdere der transporterer og er involveret i transporten, eller som i fremtiden skal udføre opgaver med farligt godt. (blandt andet disponenter, lagerpersonale mm.)

Repetition / fornyelse er for dig der allerede har eller har haft en ADR bevis før, men hvor de 5 år er ved eller er gået og derfor skal det fornyes. Fornyelsen kan ske fra 1 år før beviset udløber og frem. Det er en god idé at forny det i god tid, da det at være chauffør ofte kan passe dårligt ind, at skubbe kurset til allersidst, hvis der kommer en stor opgave ind, som ligger oveni det sidste kursus. Kurset for ADR bevis fornyelse skal være afsluttet før du kan køre med farligt gods igen.

Ovenover kan du læse om de forskellige kategorier der er indenfor farligt gods. Her skal du vælge hvad du skal have, eller starte med. Ved Trafikskolen har vi AMU kurser, som findes i følgende: 

  • Grundkursus, til dem der ikke behøver andet end selve grundkurset. 
  • Grund + klasse 1 + tank er den almindelige, hvor man enten kan tage alle kurser samlet, eller springe til og fra. Det vil sige, at du kan tage grundkurset + tank, hvis det er dem som du har behov for, eller grundkurset + klasse 1 hvis det er dem, som du har behov for. 
  • Repetition / fornyelse af kørekortet er for dig der allerede har farligt gods, men som skal forny disse. Dette kan ske fra 1 år inden de udløber.