BAB 1+2+3A+3B / Flextrafik kursus

Vil du tilmelde dig et buskørekort som AMU kursus?

Tilmeld kursus

Kurset henvender sig til chauffører med lille eller stort erhvervskort (Taxa- eller buskørekort), der beskæftiger sig med personbefordring i forbindelse med offentlig servicetrafik, Flextrafik, befordring af sygdoms og alderssvækkede personer, befordring af bevægelseshæmmede eller sygetransport mv.

BAB 1+2+3A+3B - befordring af sygdoms- og aldersvækket passagerer

Varighed: Kurset varer 51,8 lektioner (7 dage)

Samlet pris for kurset kr. 1.456,-

TILMELD DIG HER

Kursusbeskrivelse

Kurserne kan tages som ét samlet kursus, eller separat hver for sig.

I modul 1 bliver du introduceret til offentlig servicetrafik og får undervisning i:

 • Regler for kørsel med borgere med forskellige behov
 • Trafikstyring
 • Servicekrav

I modul 2 lære du at køre med sygdoms- og alderssvækkende passagerer og får undervisning i:

 • Hensyn til fysisk og psykisk sygdom
 • Førstehjælp i tilfælde af færdselsuheld og sygdom
 • Fysiske udfordringer for ældre personer
 • Fokus på arbejdsstillinger

I modul 3A får du læring i befordring af fysisk handikappede med liftbil:

 • At betjene den bevægelseshæmmedes personlige mekaniske hjælpeudstyr
 • At kunne gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer
 • Eftersyn og vedligeholdelse af normalt forekommende arbejdsredskaber, herunder f.eks. lift, kørestol og bespændingsudstyr
 • At foretage fastspænding af op til to kørestole i køretøjet.

I modul 3B får du læring i befordring af fysisk handikappede med trappemaskine:

 • Regler for vedligeholdelse og eftersyn af trappemaskiner.
 • Korrekt løfte- og bæreteknik under hensyntagen til egne fysiske evner.
 • Korrekt kommunikation med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til både dennes specielle fysiske og psykiske situation.

Der er en online prøve i hvert modul, samt en praktisk prøve i modul 3. De online prøver foregår i Multitest og der er mulig for at få prøverne læst op.

Adgangsbetingelser

Der er ingen betingelser for at starte på et BAB kursus.

Beviser efter kurset

 • AMU bevis for gennemførsel af kursus
 • Certifikat for BAB 1
 • Certifikat for BAB 2
 • Certifikat for BAB 3A
 • Certifikat for BAB 3B

Mulighed for løntabsgodtgørelse

Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse på op til 4.700,- kroner pr. uge. Udover det, er der mulighed for både befordringsgodtgørelse og evt. tilskud fra kompetencefonde.

* priser gælder alle der ikke modtager kontanthjælp, dagpenge, eller som ikke er under AMU betingelserne. Er du i denne målgruppe, så kontakt os for yderligere oplysninger.

Dine muligheder med et Flextrafik-kursus

Som flextrafikchauffør kan du rumme mange opgaver og du sætter de bedste forudsætninger for dig selv. Du kan primært arbejde som: 

 • Flextrafikchauffør
 • Offentlig servicetrafik
 • Siddende sygetransport
 • Handicapkørsel
 • Lægetransport 

Målgruppe:

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ring og høre mere på 75 13 63 84

Hvad er BAB - bevis?

Med et BAB-bevis lærer du om hvordan man kører og håndterer syge- og ældre personer. BAB 1+2+3 er en samlet kursus, som består af tre moduller. BAB 4 er en efteruddannelse til fornyelse af BAB-beviset.

Hvor længe gælder et BAB-kursus?

BAB-kursus gælder i 5 år. Derefter skal det fornyes.

Hvem skal have et BAB-kursus?

BAB -kursus er til dem, som vil køre syge og ældre personer, samt handicappede med f.eks. Flextrafik.

Hvad koster et BAB -kursus?

BAB 1+2+3 koster 640 kroner.