Førstehjælpskursus hos Trafikskolen Esbjerg

Pr. 1. oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år.
De 8 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer og dette færdelsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål - ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

  • handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  • yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
  • yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
  • foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
  • forebygge schock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Have forståelse af:

  • den livsvigtige ilttransport
  • virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Pris 600 Dkr,-
Pris pr. deltager inkl. moms

Hvem kan deltage i førstehjælp: Alle kan deltage, både Trafikskolens egne køreaspiranter og Køreaspiranter fra andre køreskoler

Tilmelding

Tilmeld førstehjælp

Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive en mail til info@trafikskolen.dk eller ring til os på 75 13 63 84.

Tilmeld dig holdstart