Tag dit farligt gods bevis på kun 3 dage

Tilmeld dig kurset her

Det første du skal have når du skal arbejder i nærheden eller med farligt gods er et grundkursus. Grundkurset er for alle der er medhjælpere, administrativt personale, lagerpersonale, truckfører, læssemedarbejder, mekaniker, lossemedarbejder, førere af køretøjer og andre, som er i kontakt med arbejdet, som overstiger frimængden.

Grundkurset er det vigtigste kursus at få, da det er grundforståelsen af hele forløbet med farligt gods. Hvis du skal bruge mere end grundkurset, kan du tage grund-, klasse 1-, og Tank, som giver dig flere kompetencer til fremadrettet arbejde. 

Faligt gods - fagnummer og varighed

ADR-grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballage - 3 dage - fagnummer 46905

Pris for kurset er 402,- kroner

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Grundkurset omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (undtaget gods, hørende til klasse 1 og klasse 7) i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

adgangsbetingelser

- som minimum et kørekort til traktor eller personbil

Beviser efter kurset

Efter kurset og prøver er bestået, modtager du følgende:

  • AMU-bevis for gennemførsel af kursus
  • ADR-bevis 

Mulighed for løntabsgodtgørelse

Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse på op til 892,- kroner pr. dag. Udover det, er der mulighed for både befordringsgodtgørelse og evt. tilskud fra kompetencefonde.

* priser gælder alle der ikke modtager kontanthjælp, dagpenge, eller som ikke er under AMU betingelserne. Er du i denne målgruppe, så kontakt os for yderligere oplysninger.

Dine muligheder med ADR bevis - farligt gods bevis

Som chauffør med ADR bevis er der et hav af forskellige opgaver i forskellige brancher. Du kan primært arbejde som: 

- Højrisikogods chauffør

- Medarbejder omkring farligt gods

... og mange flere muligheder.

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes:

1 x ADR bevis á 300 kr. til Beredskabsstyrelsen

Målgruppe

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvad er et ADR-bevis?

ADR-bevis er et sikkerhedskursus om håndtering af farligt gods. Der er forskellige kurser indenfor ADR.

Hvornår kræves der ADR -bevis?

ADR -bevis kræves når man håndterer eller transporterer farligt gods, som overstiger tilladt frimængde.

Hvor længe gælder ADR-bevis?

ADR-bevis gælder i fem år, derefter skal det fornyes.