Bliv buschauffør med et buskørekort inkl. EU-Bevis

Vil du tilmelde dig et buskørekort som AMU kursus?

Kurset findes både som dags- og aftenhold og koster 3.780,- kroner.

---

For alle gælder det, at kurset skal gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning, gruppe arbejde og virksomhedsbesøg.

Personbefordring med bus - fagnummer 40531

Varighed: Kurset er på 222 lektioner. (6 uger)

Samlet pris for kurset kr. 3.780,-

Adgangskrav

Alder: Du skal være fyldt 21 år, have kørekort til almindelig bil, kategori B. Helbred (lægeattest):

Du skal opfylde de helbredsmæssige krav til uddannelsen, herunder følgende krav til syn:

  • En synsstyrke på mindst 0,8 (6/7,5) på det bedste øje og mindst 0,1 (6/60) på det dårligste øje
  • Du ikke må lide af dobbeltsyn
  • Du ikke må lide af bevidsthedsforstyrrende sygdomme

Straffeattest: Du skal kunne godkendes i kriminalregisteret. (Du skal ikke fremskaffe straffeattest. Borgerservice laver selv opslag i kriminalregistret)

Sprog: Dine sproglige forudsætninger skal være gode, svarende til "Prøve i Dansk-2”. Til køreprøven bliver du testet i dine muligheder for at kunne kommunikere med passagererne. Hvis du er i tvivl skal du kontakte skolen, så vi kan lave en test. Hvis du har spørgsmål til adgangskravene er du meget velkommen til at kontakte skolen.

 

Beviser: Når du har gennemført kurset og bestået dine prøver får du udstedt følgende beviser:

Kørekort til kat. EP-D (Bus-erhverv) - EU-Bevis / Chaufføruddannelsesbevis - AMU kursusbevis - Førerkort / Tachografkort (OBS. Udstedes ikke af skolen, men kan bestilles hos politiet).

Kurset indeholder undervisning i følgende emner: - Introduktion - Teoriundervisning - Køretimer - Køreteknisk kursus - Teknik/køretøjets opbygning - Service/konfliktløsning - Køre/hviletid - Miljø/passagervenlig kørsel -

Befordring af passagerer i bus under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel, tids-og køreplaner og komfort - Takstbestemmelser, zoneinddeling og udstedelse af billetter ved brug af billetmaskiner. -

Planlægge og gennemføre rute- og turforløb - Førstehjælp og brandbekæmpelse m.h.p. at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld samt vide, hvordan buspassagerer evakueres korrekt - Ergonomiske forhold

 

Dagshold: Afholdes som 6 ugers kursus med daglig undervisning kl. 8.00 - 15.24

Aftenhold: Afholdes som 11 ugers kursus med daglig undervisning kl. 15.30 -19.15

Målgruppe

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.