Databehandlingspolitik

Med indførelse af EU´s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateres vores databehandlingspolitik. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har.

Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om?
Vi indsamler og behandler oplysninger om eksisterende kunder og vores ansatte, og ved henvendelser via e-mail og hjemmeside. Alle oplysninger om dig er beskyttet af os, og de kan ikke videregives uberettiget.

Trafikskolen er etableret på følgende adresse: Ravnevej 7, 6705 Esbjerg Ø

Vi er den dataansvarlige-hvordan kontakter du os? Vi kan kontaktes på telefonnummer: 75136384, samt på e-mailadresse: info@trafikskolen.dk CVR.nr. 33883285 eller via vores hjemmeside: www.trafikskolen.dk.

Behandling af person og kundeoplysninger på Trafikskolen ApS

1. Vi opbevarer følgende på ansatte:
Identitetsoplysninger samt kontonummer.

2. Vi opbevarer følgende på vores kursister/elever:
Identitetsoplysninger (ansøgningsskemaer mm.)

3. Opbevaring af personoplysninger:
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningsliljer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som køreskole.
Oplysninger ligger ikke tilgængelige for andre end databehandler ved Trafikskolen. Oplysningerne er i aflåst kontor og arkiv udenfor arbejdstid. Der er kode på alle vores PC´er.

Hvem kan oplysningerne videregives til:
Vi videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Hvilke rettigheder giver Persondataloven mig?

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling.
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
  • Ret til at trække samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Læs mere

Persondata og cookie politik Du bestemmer over dine data