Lastbilchauffør under 21 år

Livet som lastbilchauffør er for mange tiltalende, oftest er man selvstændig og ens arbejdstid kan tilrettelægges på mange måder. Når man kører med gods kan man vælge sit arbejde ud fra hvad man ønsker. For nogen handler det om at have et 8 - 16 job mandag til fredag, andre kører 7 dage og holder 7 dages fri, men de friske er langturchauffører, som kun er hjemme få gange i måneden eller mindre. Der er mange muligheder indenfor godstransport og derfor er det et godt sted af starte, hvis man ønsker job indenfor den branche.

For alle gælder det, at kurset gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning, gruppearbejde og virksomheds besøg.

47854 Godstransport med lastbil

Varighed: Kurset er på 370 lektioner. (10 uger)

Samlet pris for kurset er kr. 10.400,-

Beviser: Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:

  1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
  2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver.

Kursusbeskrivelse

Du vil gennem teori og praktiske øvelser få kendskab til lastbilchaufførens arbejdsfunktioner.

Der bliver i undervisningen lagt vægt på færdselssikkerhed, miljørigtig kørsel samt service og logistik.

Uddannelsen tager sigte på at du erhverver kørekort til lastbil (Kat. C).

Efter kurset kan du arbejde som lastbilchauffør og betjene og føre køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Endvidere kan du udføre elementær fejlfinding på lastbilen, samt i mindre omfang foretage udbedring af driftsfejl.

Der undervises ligeledes i ruteplanlægning. Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

Adgangsbetingelser: Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse som lastbilchauffør indenfor godstransport med lastbil.

Du skal være fyldt 18 år

Lastbilchauffør u/ 21 år

Er du under 21 år og vil have kørekort til lasbil, skal du være fyldt 18 år og have kørekort til almindelig bil, kategori B.

Dette kursus er forlænget til 50 dage i forhold til at tage lastbilkørekortet når du er over 21 på 30 dage.

Kontakt vores kursussekretær for yderligere oplysninger

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.