Tag et bus kørekort på kun 30 dage

Vil du tilmelde dig et buskørekort som AMU kursus?

Som buschauffør kommer du ud og opleve byen og landet på en helt ny måde. Du kan som buschauffør få mange forskellige ruter, men kan også opleve, at du får ansvaret for en fast rute. Udover, at du har ansvaret for en masse mennesker i bussen, så hjælper du dem også med at komme til de daglige gøremål hver dag. At tage et buskørekort kan skabe mange muligheder og du kommer hver dag til at møde mange forskellige mennesker. 

Personbefordring med bus - fagnummer 40531

Varighed: Kurset er på 222 lektioner. (6 uger)

Samlet pris for kurset kr. 6.240,-

Prisen er eksklusiv gebyr på 1870,- kroner til Trafikstyrelsen for teoriprøve og køreprøve.

Tilmeld kursus her

Kursusbeskrivelse

Kørekort til kat. EP-D (Bus-erhverv) - EU-Bevis / Chaufføruddannelsesbevis - AMU kursusbevis - Førerkort / Tachografkort (OBS. Udstedes ikke af skolen, men kan bestilles hos politiet).

Kurset indeholder undervisning i følgende emner: - Introduktion - Teoriundervisning - Køretimer - Køreteknisk kursus - Teknik/køretøjets opbygning - Service/konfliktløsning - Køre/hviletid - Miljø/passagervenlig kørsel -

Befordring af passagerer i bus under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel, tids-og køreplaner og komfort - Takstbestemmelser, zoneinddeling og udstedelse af billetter ved brug af billetmaskiner. -

Planlægge og gennemføre rute- og turforløb - Førstehjælp og brandbekæmpelse m.h.p. at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld samt vide, hvordan buspassagerer evakueres korrekt - Ergonomiske forhold

Adgangsbetingelser

 • Du skal være fyldt 21 år
 • Kørekort til almindelig bil (kat. B.)
 • Straffeattest: Du skal kunne godkendes i kriminalregisteret.
 • Sproglig niveau svarende til "Dansk 2 niveau"
 • Helbred (lægeattest):

Du skal opfylde de helbredsmæssige krav til uddannelsen, herunder følgende krav til syn:

 • En synsstyrke på mindst 0,8 (6/7,5) på det bedste øje og mindst 0,1 (6/60) på det dårligste øje
 • Du ikke må lide af dobbeltsyn
 • Du ikke må lide af bevidsthedsforstyrrende sygdomme

Beviser efter kurset:

 • AMU bevis for gennemførsel af kursus
 • EU kvalifikationsbevis til bus
 • Link til køb af førerkort og EU-bevis

Mulighed for løntabsgodtgørelse

Din arbejdsgiver kan søge om løntabsgodtgørelse på op til 4.700,- kroner pr. uge. Udover det, er der mulighed for både befordringsgodtgørelse og evt. tilskud fra kompetencefonde.

* priser gælder alle der ikke modtager kontanthjælp, dagpenge, eller som ikke er under AMU betingelserne. Er du i denne målgruppe, så kontakt os for yderligere oplysninger.

Dine muligheder med et kørekort til bus

Som buschauffør er der et stort udvalg af opgaver indenfor personbefordring med bus, du kan primært arbejde som:

 • Bybus chauffør der f.eks. kører i Esbjerg, Varde, Ribe osv. 
 • Rutebus chauffør f.eks. i og omkring Esbjerg
 • Langturs chauffør med f.eks. flexbus, turistbusser til udlandet, starbus osv. 
 • Skolebus chauffør i f.eks. Esbjerg kommune

Gebyrer

Ud over prisen skal du betale følgende gebyrer:

1 x Prøvegebyr á 1870 kr. til Færdselsstyrelsen

1 x EU-Bevis á 260 kr. til Trafikstyrelsen

1 x Lægeattest á ca. 600 kr. til egen læge

2 x Pasbillede á ca. 100 kr. til egen fotograf

Bus kørekort på aftenhold 

Tag et buskørekort på vores aftenhold. Hvis du ikke har mulighed for at komme på kursus om dagen, så har vi vores aftenhold. Aftenholdet foregår hver mandag - torsdag klokken 17:00 - 20:45. Vil du se hvad datoer vores aftenhold foregår? Klik på tilmeld ovenfor og tilmeld dig idag. 

Målgruppe

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvor lang tid tager det at tage kørekort til bus som AMU kursus?

Kørekort til bus tager kun 6 uger.

Hvad kræver det at køre bus?

Hvis du skal køre med mere end 8 personer, eller køre med personer i forbindelse med erhvervsmæssige sammenhæng.

Hvad koster et buskørekort?

Buskørekort koster 3840 kroner som AMU kursus, hvis du er berettiget til reduceret pris.