Påhængsvogn

For at få kørekort til lastbil med påhæng (kategori C1/E og C/E) skal du være fyldt 18 år (særlige alderskrav) ellers 21 år og allerede være i besiddelse af et kørekort til lastbil (kategori C).

Teoriundervisning og Kørelektioner

Du skal have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer i mindst 13 lektioner i teorilokalet, 14 kørelektioner på vej, samt 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Her skal du køre med såvel påhængsvogn som sættevogn. Dette er det minimum, som færdselsstyrelsen forlanger. For nogle er den obligatoriske undervisning tilstrækkelig, imens der for andre dog kan blive tale om yderligere lektioner.

Teoriundervisningen foregår på hold mandag og onsdag, med undervisning fra kl.15.30 - 17.00 for private hold. Der går normalt 4 uger fra kursusstart, til du står med kørekortet i hånden. Hvad må du køre?

Kørekort til kategori C/E, for dig som er fyldt 18 år (særlige alderskrav) og 21 år giver ret til at føre:

  • Lastbil, efterspændt et påhængskøretøj på mere end 750 kg. 
  • Bus med påhæng, såfremt du i forvejen har kørekort til bus (kategori D/E).
  • Almindelig bil, efterspændt stort påhængskøretøj (kategori B/E)

Pris: kr. 16.995,- (plus gebyr)

Tilmeld påhængsvogn