Kørsel med vogntog kat. C/E

Fagnummer: 45114

Målgruppe

Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Kursusbeskrivelse

Efter gennemført uddannelse kan du, føre vogntog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl, endvidere kan du udføre fagligt relaterede opgaver i forhold til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø- og forsikringsbestemmelser.På kurset bliver du bekendt med korrekt lastning og surring, til- og frakobling af påhængsvogn, kærre og sættevogn. Du får gennem undervisningen endvidere kendskab til transport af temperaturfølsomt gods og internationale transportdokumenter.

Samlet pris for kurset er kr. 2.520,-

Varighed: 148 lektioner (4,uger)

Eksamen: Køreprøve, kategori C/E.

Kurset indeholder 148 lektioner, som afvikles mandag til fredag over 4 uger fra 8:00 - 15:24

Beviser: Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:

  1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser
  2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.