EU efteruddannelse om aftenen i Esbjerg

Fra 10. september 2009 starter den obligatoriske EU efteruddannelse for godschauffører.

Formålet med EU efteruddannelse er at sikre en professionel chauffør der:

  • Kan føre sit køretøj hensynsfuldt og økonomisk
  • Kan køre sikkert i trafikken
  • Kan optræde hensigtsmæssigt ved uheld og ulykker
  • Kender reglerne der henhører til chaufførfaget

Kravet om efteruddannelse omfatter alle nuværende og kommende chauffører. I tilfælde hvor efteruddannelsen ikke er gennemført rettidigt, vil chaufføren få kørselsforbud, hvis han stoppes af politiet, samt bøde for at udføre erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelses-bevis.

Den obligatoriske del af uddannelsen

  • Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid
  • Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for godsbranchen
  • Hjerte - Lunge - Redning
  • Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
  • Lastsikring

Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk og den enkelte chauffør eller arbejdsgiver skal derfor selv sørge for at melde sig til. Kravet til varighed af den lovpligtige efteruddannelse er 5 uddannelsesdage,og der er mulighed for at undervisningen kan etableres om aftenen og i weekender, dog skal alle 5 kursusdage gennemføres inden for 12 måneder, for at der kan udstedes bevis. Da der ikke kan gives dispensation for kravet om gennemførelsen af uddannelsesforløbet har Færdselsstyrelsen, for at sikre en spredning af efteruddannelsen, udarbejdet følgende tidsplan:

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.