Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

(AMU-mål 48850)

MÅLBESKRIVELSE "Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen.

Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. "

Varighed: Kurset er på 22 lektioner. (3. dage)

Dagshold: Afholdes som 2 ugers kursus med daglig undervisning kl. 8.00 - 15.24

Aftenhold: Afholdes som 5 ugers kursus.med daglig undervisning kl 15.30 - 19.15

Samlet pris for kurset er kr. 378,-

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven.

Det indebærer nye krav til både varebilschauffører og -vognmænd.

Krav til chaufføren: Den nye lov betyder at alle chauffører der kører ovennævnte kørsel, skal have et Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB – bevis) senest d. 1. juli 2019.

Hvis du kan dokumentere, at du i perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års beskæftigelse som varebilschauffør.

(Du kan for eksempel dokumentere din erfaring ved hjælp af en arbejdsgivererklæring indeholdende oplysninger om beskæftigelsens art og nøjagtig periode for beskæftigelsen samt dokumentation for løn.

Dokumentation for løn kan f.eks. være i form af lønsedler eller R75 fra skattestyrelsen.)

Skal du på Efteruddannelse (2 dage) efter hvornår du har fødselsdag. (Se nedenstående skema)

FØDSELSDATO: EFTERUDDANNELSE SENEST D.:

  • 1., 2. eller 3. 30. juni 2019
  • 4., 5. eller 6. 31. december 2019 7., 8. eller 9. 30. juni 2020 10.,
  • 11. eller 12. 31. december 2020 13., 14. eller 15. 30. juni 2021
  • 16., 17. eller 18. 31. december 2021 19., 20. eller 21. 30. juni 2022
  • 22., 23. eller 24. 31. december 2022 25., 26. eller 27. 30. juni 2023
  • 28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023

Hvis du ikke har 2 års erfaring skal du deltage i Grunduddannelsen (3 dage). Hvis du har et gyldigt Chaufføruddannelsesbevis (CUB-bevis) er du undtaget fra kravet om Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB – Bevis)

Kurset udbydes som et AMU kursus og den generelle målgruppe kan du finde på Undervisningsministeriets hjemmeside.