Trafikskolen overtager alle kørekortgivende kurser i Esbjerg

Pressemeddelelse:

Fra 1. august 2022 har Trafikskolen og AMU-vest indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre et bedre og bredere udbud af AMU uddannelser inden for godstransport og personbefordring.

”Vi ønsker at udnytte de to skolers styrkesider og skabe et kontinuerligt udbud af AMU kurser til gavn for de brancher, der benytter os” udtaler John Møller Jensen, afdelingsleder for transport ved AMU vest. ”Et samarbejde skal sikre et bedre udbud og en højere kvalitet til vore kunder.”

Det betyder at Trafikskolen primært vil fokusere på de kørekortgivende kurser såsom lastbil, bus og hænger-kort. AMU Vest vil fokusere på Farligt gods, varebilsuddannelse m.fl. og for AMU vest´s vedkommende et noget reduceret antal kørekortgivende kurser.

Samarbejdet skal koordinere udbuddet for at servicere transportbranchen bedst muligt. Som eksempel vil begge skoler på skift, dvs. hver anden uge, udbyde den obligatoriske EU efteruddannelse, så branchen altid kan finde de certifikater og beviser, der skal bruges, når behovet er der. Øvrige kurser indenfor taxakørsel, surring, energirigtig kørsel m.fl. udbydes stadig af begge skoler – men med en koordineret indsats.

”Ved Trafikskolen ser vi et stort potentiale med et styrket samarbejde imellem begge AMU-centre i Esbjerg. Det gør både, at vi kan få større tilslutning på AMU-kurserne og samtidig sender vi et fælles signal til vognmænd, selskaber og det offentlige om, at de skal tage deres kursus og efteruddannelse i Esbjerg. Nu er der ingen undskyldning for at sende dem udenbys mere” fortæller Direktør for Trafikskolen, Syrak Underbjerg.

Det handler blandt andet om: 

Godstransport med lastbil - AMU nr: 47854

Personbefordring med bus - AMU nr: 40531

Kørsel med vogntog - AMU nr: 45114

 

Skulle der være spørgsmål eller andet i forbindelse med pressemeddelelsen, kan Trafikskolen kontaktes pr. telefon eller mail med uddybbende forklaring og kommentarer. 

Ved brug til aviser, tv og nyheder mm. vil Trafikskolen gerne informeres, se mere her: https://trafikskolen.dk/presse-og-medier