Gods

Godstransport med lastbil

Godschauffør
På denne side finder du en beskrivelse af de kursustyper, vi tilbyder i relation til lastbilkørsel. For alle gælder det, at kurset gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning, gruppearbejde og virksomheds besøg.

47854 Godstransport med lastbil

Andgagsbetingelser:
Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse
som lastbilchauffør indenfor godstransport med lastbil.
Du skal være fyldt 21 år

Kursusbeskrivelse:
Du vil gennem teori og praktiske øvelser få kendskab til lastbilchaufførens arbejdsfunktioner.
Der bliver i undervisningen lagt vægt på færdselssikkerhed, miljørigtig kørsel samt service og logistik.
Uddannelsen tager sigte på at du erhverver kørekort til lastbil (Kat. C).
Efter kurset kan du arbejde som lastbilchauffør og betjene og føre køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Endvidere kan du udføre elementær fejlfinding på lastbilen, samt i mindre omfang foretage udbedring af
driftsfejl.
Der undervises ligeledes i ruteplanlægning.
Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

Varighed
Kurset er på 222 lektioner. (6 uger)

Beviser
Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:
1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver

Har du spørgsmål? - Kontakt os

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.

Vi er på Facebook

Trafikskolen ApS

  • Lillebæltvej 61, 6715 Esbjerg N
  • CVR: 33883285

Følg os