AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
47854 Godstransport med lastbil (for fleksjobbere) 08:00-13:00
40531 Personbefordring med bus (for fleksjobbere) 08:00-13:00

Påbegyndte kurser

AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
47855 EU Kvalifikation til gods (20 dages) 15:30-19:15