Personbefordring med bus

Buschauffør:

På denne side finder du en beskrivelse af de kursustyper, vi tilbyder i relation til buskørsel.

For alle gælder det, at kurset gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning og gruppearbejde.

40531 Personbefordring med bus:

Adgangsbetingelser:

Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse som chauffør indenfor rutebus eller turistbus.

Du skal være fyldt 23 år.

Du skal inden uddannelsen til buschauffør påbegyndes have erhvervet kørekort til kategori B samt opfylde særlige helbredsmæssige og strafferetlige krav.

Du skal beherske det danske sprog i forhold til opgaverne som erhvervschauffør.

Varighed:

Kurset er på 222 lektioner. (6. uger)

Beviser:

Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:

1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.

2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver.

Kursusbeskrivelse:

Du får gennem teori og praktiske øvelser et kendskab, som gør at du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan føre og betjene køretøjet.

Uddannelsen tager sigte på at du erhverver buskørekort (Kat. D-erhverv). Efter kurset kan du arbejde som buschauffør og føre køretøjet rationelt.

Du får også kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik samt reglerne for vejtransport.

Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål? - Kontakt os

CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.

Vi er på Facebook

Trafikskolen ApS

  • Lillebæltvej 61, 6715 Esbjerg N
  • CVR: 33883285

Følg os